Sju av tio kunder och konsumenter vill att företag och organisationer arbetar aktivt med hållbarhet. De efterfrågar företag med en välgrundad ståndpunkt och tydliga värderingar för miljön, samhället och omvärlden. Och som pratar om det.

Företag som vill arbeta med värderingsdriven kommunikation måste tydligt kunna visa att visionen, varumärket och företagskulturen drivs av samma syfte. För att kännas äkta krävs såväl integritet som reflektion. Vilka är vi? Vad står vi för? Och vart är vi på väg?

Hållbarhetsarbetet är både ett beslut och en process. Företag behöver veta vad de tycker och kunna formulera det men även våga ta de diskussioner som kan uppstå längs vägen. Att alltid vara ärlig med vad man gör och vad man säger. Företag som inte öppet berättar om sin vision och sina mål riskerar att förlora i trovärdighet.

Men visionen får inte blandas ihop med målen. Medan ett mål ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet (SMART) är visionen det man har siktet inställt på och hela tiden jobbar för. Ofta kan visionen visualiseras i en eller flera bilder. Den är en dröm och en utmaning som sätter riktningen men som behöver förnyas så snart man börjar närma sig.

Samtidigt som visionen har en klar koppling till nutiden utmanar den tankar om framtiden. Ett sätt att skapa en sådan gemensam vision är att öppet prata med varandra om hur man ser på företaget flera år framåt i tiden. Var befinner vi oss då? Vad arbetar vi med? Vilka är våra samarbetspartner? Vem är vår kund? Hur långt har vi kommit? Och vart är vi nu på väg? Hållbarhetsresan har bara börjat.

Maria Lindberg Howard
Beep – medlem i Green Onion Collective