Vi erbjuder allt från idé och färdig webbplats, inklusive utveckling av backend-lösningar. Alltså hela kedjan av tjänster som krävs för att skapa en snygg, användarvänlig och funktionell webbplats.

För ett bra slutresultat krävs att man utgår från såväl verksamhetens som målgruppens behov. Därför har vi ett nära samarbete med både webbdesigners, skribenter, varumärkesstrateger och fotografer.

Eva Risinger
Webbutvecklare & Projektledare
0708-80 27 01
Mejla mig
LinkedIn

Agneta Calais Brobäck
Systemutvecklare & Projektledare
0705-40 23 51
Mejla mig
LinkedIn

Eva Risinger

Agneta Calais Brobäck

Agneta Calais Brobäck

Green Onions tjänster