Innovation, ledningssystem och hållbarhet är en del av en modern organisations DNA. Vi ger er verktyg, metoder och ned vår erfarenhet visar vi hur ni kan få bättre styrning av er verksamhet och öka er innovationskraft. Workshopen utgår från ISO 56002 (Innovationsledning) och framgångsrika metoder för en innovationsdriven organisationen.

Katarina Chowra är hållbarhets- och innovationscoach och har haft roller som intraprenör och entreprenör samt verkat i Silicon Valley och vid ett antal av Sveriges acceleratorer. Nu arbetar hon med att coacha startups samt team, ledningar och styrelser i etablerade bolag.

Katarina Chowra
Hållbarhets- & Innovationscoach
0706-358680
Mejla mig
Linkedin

Per Elvin är hållbarhetskonsult och revisionsledare med bred erfarenhet av ledningssystem med fokus på kvalitet, miljö och förbättringsarbete sedan 25 år i en mängd skiftande branscher. Han är även en uppskattad utbildare.

Per Elvin
Hållbarhetskonsult
0763-15 14 64
Mejla mig
LinkedIn

Läs mer om workshopen här

Katarina Chowra

Per Elvin

Green Onions utbildningar