Kraven på att företag ska bli hållbara ökar allt snabbare. För att stärka sin position på marknaden och kvalificera sig för upphandlingar måste man kunna kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete.

Ta hjälp av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030! Genom att integrera de globala målen i affärsstrategin kan företaget börja identifiera sin samhällspåverkan ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv och var man kan göra mest skillnad samt visa hur man bidrar till en bättre värld.

Ett aktivt val att arbeta med de globala målen engagerar medarbetarna i hållbarhetsarbetet. När alla känner sig delaktiga i företagets vision och mål stärker det företagets som arbetsgivare.

Lika viktigt är det att kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete. Att inspirera andra stärker varumärket och ger hopp om framtiden.

Med denna workshop får ni verktyg för…

  • Hur man identifierar rätt globala mål för verksamheten
  • Hur man påbörjar integreringsarbetet i affärsstrategin
  • Hur  man arbetar med de globala målen för att stärka varumärket
  • Hur man kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom organisationen
  • Hur man går från handling till ord i sin hållbarhetskommunikation

Sarah Daleke 
Certified Business For SDGs Change Leader på VATIs Common Ground som erbjuder utbildning, matchning och coaching i arbetet med de globala målen. Har skapat onlinekursen Get on Track – Learn the international language of sustainability, som lär ut hur man integrerar de globala målen i vardagen privat och i rollen som anställd, entreprenör och företag.

Mejla mig
Linkedin

Maria Lindberg Howard
Copywriter, journalist och kommunikatör på Green Onion. Nyfiken skribent som finner, formulerar och kommunicerar företagets vision, mål och hållbarhetsberättelser. Det hjälper företag att hitta sitt varför och engagera medarbetare och intressenter.

Mejla mig
LinkedIn

Siw Lövkvist
Varumärkesstrateg, art director och grafisk formgivare. på Green Onion. Med ett passionerat intresse för färg, form, varumärken och kommunikation hjälper hon samhället att förändras så att vi alla fattar fler hållbara beslut. Hållbara varumärken är framgångsrika varumärken.

Mejla mig
Linkedin

Våga välja mål! är ett samarbete mellan VATIs Common Ground och Green Onion. Workshopen har ett planerat upplägg på två halvdagar med en dag emellan men kan företagsanpassas enligt behov. 

Sarah Daleke

Maria Lindberg Howard

Siw Lövkvist

Green Onions utbildningar